​ÖDÜLLER

  • Poster Sunum Birincilik Ödülü: Dilek Akkuş, Aysel Karaca, Dilek Konuk Şener, Handan Ankaralı. Değişim Ajanları: Ergenlere Uygulanan Akran Eğitimi Programının Madde Bağımlığını Önlemedeki Etkisi, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikyatri Hemşireliği Kongresi, 2016 

  • En İyi Poster Üçüncülük Ödülü, Biyoistatistik Derneği, 2016

  • En İyi Poster İkincilik Ödülü, Türk Fizyoloji Bilimler Derneği, 2016  Atıf Başarı Birincilik Ödülü, Düzce Üniversitesi, 2015 4

  • h-index değerine göre başarılı bulunan 362 bilim insanı listesinde yer almak, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, 2015

  • Sözlü Sunum Ödülü: Tobit Regresyon Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulama, Biyoistatistik derneği, 2014

  • Sözlü Sunum İkincilik Ödülü: The relationship between the risk of lung cancer and the exon 5 (ILE105VAL) polymorphism of glutathione S-transferase P1 (GSTP1) gene, Erciyes Üniversitesi, 2005

  • “Rapamisin’in Sıçanlarda Maternal Agresyon Üzerindeki Etkileri”, 40. Ulusal Fizyoloji Kong, 2014.

  • Prevalence of essential tremor: Door-to-door neurologic exams in Mersin Province, Turkey, Bruce S. Schoenberg International A Neuroepidemiology, USA, 2004

  • Sözlü Sunum Ödülü: 5-HT2A reseptör geni 1438G/A ve 102T/C polimorfizminin irritabıl barsak sendromuyla ilişkisi Türk Gastroenteroloji Derneği, 2002

Mesleki başarılar
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now